Karpal

SYNDROM
KARPÁLNÍHO TUNELU

Syndrom Karpálním tunelu, přesně tak se nazývá nejčastější nemoc z povolání, která velmi často končí až chirurgickým zákrokem, ačkoliv vůbec nemusí. Příčina je jednoduchá, příliš časté opakování stereotypních pohybů.

KARPAL AKUT FORTE

je inovovaný zdravotnický prostředek určený k masáži
při postižení syndromem karpálního tunelu.

Karpal

Syndrom Karpálním tuneluje syndrom, který je způsoben právě postižením středního nervu v místě karpálního tunelu. Jedná se o poškození tlakové, které také může vzniknout po úrazech zápěstí, zánětech šlach či vazů. Nejčastější příčinou však v dnešní době je nevhodně držení ruky primárně při práci s myší od počítače, silné vibrace například při obsluze těžších strojů a podobně.

Jasnými signály jsou oslabená citlivost prstů a jejich mravenčení, pálení, trnutí až bolest prstů rukou. Tyto příznaky se projevují nejen při práci, ale také v klidovém režimu.
Zjištění tohoto syndromu probíhá vyšetřením nervového vedení či metodou EMG.

K léčbě je možné přistupovat několika způsoby. První možností je fyzioterapie, v rámci které dochází k za polohování zápěstí v noci. Další možností jsou injekce kortikoidů.

Poslední možností je přímo operace, v rámci které dochází k přetnutí zápěstních vazů a tím dochází k uvolnění tlaku na nerv. Tato operace probíhá ambulantně při lokální anestezii a trvá přibližně půl hodiny. Bohužel ani zde není výsledek předem jistý.